+48 (22) 299 10 99

Opieka seniora – nasz koncept

Podstawowe wartości i zasady

Człowiek w centrum zainteresowania

W Senior Support człowiek jest najważniejszy

Dlatego całą uwagę koncentrujemy na naszych podopiecznych i na naszym zespole, niosąc najwyższą jakość usług opiekuńczych oraz wysoki poziom obsługi klienta. Z drugiej strony budujemy partnerską więź z zatrudnionymi osobami i dbamy o dobre warunki pracy. W efekcie, silne i stabilne relacje międzyludzkie czynią naszą organizację wyjątkową. Wierzymy, że przyjaźń, uśmiech, ciepłe słowo potrafią nieraz zdziałać więcej niż same lekarstwo.

Całościowe podejście i zintegrowane usługi

Nasze usługi są tak samo kompleksowe i zintegrowane jak potrzeby osób starszych

Wierzymy, że tylko całościowe podejście do opieki, które zaspokaja zdrowotne, pielęgnacyjno-opiekuńcze, psychologiczne jak i społeczne potrzeby osób starszych może poprawić życiowe i zdrowotne warunki seniorów. Koncentracja na jednej lub na paru pojedynczych potrzebach może krótkookresowo poprawić tylko niektóre symptomy dolegliwości. Dlatego żeby osiągnąć poprawę w długim okresie potrzebne jest zastosowanie celowościowego podejścia do opieki nad osobą starszą. Senior Support stworzył system opiekuńczy dla osób starszych, który łączy wiedzę i umiejętności poszczególnych specjalistów w kompleksowy i zintegrowany system usług umożliwiający dobór odpowiednich interwencji do indywidualnych potrzeb seniora.

Aktywizująca opieka

Jak każda osoba, także osoba starsza potrzebuje poczucia własnej wartości, poczucia że jest potrzebna, poczucia realizacji, spełnienia i sukcesu

Jedną z głównych naszych dewiz jest aktywizowanie seniora do działania poprzez zachęcanie i wspieranie przy wykonywaniu czynności zamiast wyręczanie go i robieniu czynności za niego. Do sukcesów osób starszych należą zazwyczaj małe osiągnięcia dnia codziennego. W Senior Support wspieramy seniorów osiągnąć te mniejsze jak i te większe sukcesy.

W trakcie świadczenia naszej posługi staramy się stwarzać okazje, w których osoba starsza może wykazać się swoimi umiejętności, mieć swój wkład w zrobieniu danej czynności – na tyle ile potrafi. Robienie rzeczy za seniora i wyręczanie go przy czynnościach, w których z niewielką pomocą innych jest w stanie sam je wykonać przyczynia się do wczesnej niezaradności i obniżenia oceny samowartości. Dlatego tak ważne w zawodzie opiekuna jest odpowiednie podejście, cierpliwość i wyrozumiałość na potrzeby osób starszych. Nasi opiekunowie dają czas osobie starszej, tak aby wesprzeć podopiecznego w wielu czynnościach, a nie wyręczyć. Dzięki temu osoba starsza na dłużej zachowuje umiejętności funkcjonalne i dzięki temu polepsza jakość swojego życia

Dowartościowujemy podopiecznego, pokazujemy jego mocne strony, chwalimy za postępy oraz za siłę walki. Staramy się motywować i dodawać otuchy, tak żeby choroba czy brak pełnej samodzielności nie sprawiał przykrości, a wręcz przeciwnie był wyzwaniem do pokonania. Zachęcamy do ćwiczeń, które poprawiają sprawność ruchową, tak żeby małymi krokami osoba starsza usamodzielniała się lub żeby potrzebny wkład pomocy osoby drugiej był coraz mniejszy.

Profilaktyka

Skuteczna profilaktyka jest najlepszą metodą zachowania wigoru zdrowia. Lepiej unikać problemów zdrowotnych poprzez zapobieganie różnorodnym problemom niż leczyć schorzenia

Profilaktyka zdrowotna to działania mające na celu zapobieganie chorobom bądź innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed rozwinięciem, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie, a także zahamowanie postępu już istniejącej choroby. Ważne jest, żeby mieć kogoś, z kim można porozmawiać na temat choroby, dowiedzieć się o działaniach i środkach zapobiegających wystąpieniu chorobom. Nasi opiekunowie zwracają uwagę na niekorzystne wzorce zachowań społecznych, które przyczyniają się do podwyższania ryzyka choroby. Edukacja Podopiecznego przebiega na bieżąco w trakcie wykonywania czynności opiekuńczych, a także w czasie konsultacji.

Profesjonalizm i międzynarodowe praktyki

Istotną cechą wyróżniającą naszą opiekę jest profesjonalizm świadczonych przez nas usług

Nawet najbardziej oddana opieka sprawowana przez rodzinę, przyjaciół czy sąsiadów bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego oraz odpowiedniego podejścia może zaszkodzić osobie starszej.

Jedną z najważniejszych zasad Senior Support jest nasze profesjonalne podejście do opieki, poparte wartościami Senior Support, kompetentnym zespołem opiekunów, wysoką jakością obsługi klienta oraz wzorowaniu się na międzynarodowych praktykach stosowanych w opiece. System opieki Senior Support pozwala profesjonalnie i na bieżąco zdiagnozować, interweniować i ocenić potrzeby opiekuńcze tak aby zapewnić naszym podopiecznym jak najlepszą profesjonalną opiekę dostępną w zależności od ich stanu zdrowia, indywidualnych preferencji i możliwości.

Indywidualnie dopasowane usługi

W przeciwieństwie do często spotykanej w opiece rutynowej praktyki, w Senior Support świadomie uwzględniamy indywidualne potrzeby, przyzwyczajenia i preferencje naszych podopiecznych

Bazując na szczegółowej ocenie potrzeb opiekuńczych indywidualnych preferencji każdego naszego podopiecznego oraz rodziny, tworzymy plan opieki według indywidualnych potrzeb seniora. Tym samym zapewniamy, że Senior otrzyma dokładnie to, czego w danej sytuacji potrzebuje. Jest to bardzo pomocne rozwiązanie dla ogólnego stanu zdrowia osoby starszej, a także na utrzymaniu niskich wydatków na opiekę, dzięki przeznaczaniu środków tylko na te usługi, które są seniorowi naprawdę potrzebne.

Przyjaźń oparta na równości, szacunku i zaufaniu

Ambicją Senior Support jest bycie mile widzianym członkiem rodziny i przyjacielem naszych seniorów

Seniorzy często cierpią z powodu samotności. Ich samotność ma wiele twarzy i wynika m.in. z braku możliwości przemieszczania się, ograniczonej ilości czasu ich rodzin i przyjaciół albo z powodu utraty najbliższych członków rodziny i przyjaciół. Ambicją Senior Support jest wypełnić tą lukę zaspokajając tęsknotę za obecnością drugiego człowieka i stać się mile widzianym członkiem rodziny i przyjacielem naszych seniorów.

Zależy nam na budowaniu i pielęgnowaniu przyjacielskich relacji z podopiecznymi, które opierają się na przyjaźni, szacunku i obustronnym zaufaniu. Nasi seniorzy nie czują się jak kolejny numer porządkowy lub obciążenie dla personelu, ale mają prawdziwe poczucie troski, przynależności oraz potrzebnej im uwagi. Dlatego w Senior Support wybieramy naszych pracowników nie tylko kierując się poziomem medycznej wiedzy i doświadczenia, ale także zwracamy uwagę na umiejętności interpersonalne w odniesieniu do empatii, życzliwości, wiarygodności, zaufania, otwartości i wrodzonej motywacji do pracy z osobami starszymi.

Najwyższa jakość usług za rozsądną cenę

Nie idziemy na kompromis w kwestii jakości usług opiekuńczych

Chcemy na najwyższym poziomie stale zaspokajać potrzeby i oczekiwania naszych klientów. Z drugiej strony chcemy, żeby nasze usługi były możliwie najtańsze, aby umożliwić do nich dostęp jak największemu gronu polskich seniorów. Aby pogodzić te dwie zależności Senior Support bazuje na koncepcji zarządzania zwanej lean organization, czyli organizacji szczupłej z małą ilością kosztów pośrednio związanych z opieką seniora. W rezultacie, przeznaczmy całość środków na te cele, które bezpośrednio przynoszą korzyści naszym podopiecznym – mianowicie, na czas spędzony podopiecznego z naszymi opiekunami.

Długoterminowa współpraca

W Senior Support zależy nam na budowaniu dobrych i długotrwałych kontaktów z naszymi klientami

Zaufanie, wiarygodność i budowanie partnerskich relacji ze wszystkimi naszymi interesariuszami są naczelnymi wartościami naszej organizacji. Wierzymy, że dobre długotrwałe relacje zawsze przynoszą więcej korzyści wszystkim partnerom niż ewentualne krótkotrwałe korzyści.

Istotne obszary działań w sprawowaniu opieki

Pomoc w czynnościach porządkowych i prowadzeniu domu

Senior Support oferuje pomoc przy czynnościach dnia codziennego, takich jak prowadzenie gospodarstwa domowego, sprzątanie, robienie zakupów, gotowanie, pranie odzieży, zmiana bielizny pościelowej, załatwianie spraw urzędowych, opiekowanie się zwierzęciem domowym, obsłudze sprzętu medycznego, itp.

Usługi higieniczno-pielęgnacyjne

Usługi higieniczne i pielęgnacyjne to pomoc seniorom w ich osobistych codziennych potrzebach, takich jak pomoc przy utrzymywaniu higieny ciała, dotrzymanie towarzystwa, asystowanie przy jedzeniu i piciu, pomaganie w zażywaniu lekarstw zaleconych przez lekarza, ubieraniu i rozbieraniu się itp.

Opieka pielęgniarska

Opieka pielęgniarska jest to domowa długoterminowa opieka pielęgniarska nad przewlekle i somatycznie chorymi, którzy nie wymagają hospitalizacji ale ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej. Opieka pielęgniarska jest realizowana we współpracy z lekarzem Senior Support oraz lekarzem rodzinnym podopiecznego.

Opieka pielęgniarska świadczona jest osobom niezdolnym do samoopieki i samopielęgnacji przy leczeniu i profilaktyce przeciwodleżynowej, w chorobach np. miażdżycy, raka, osteoporozy, demencji, stwardnieniu rozsianym, chorobie zwyrodnieniowa stawów. Opieka pielęgniarska świadczona przez Senior Support jest istotnym elementem w opiece nad osobami w podeszłym wieku. Bez pielęgniarskiej opieki wielu naszych seniorów nie mogłoby pozostać we własnym domu ze względu na potrzebę regularnego wykonywania zabiegów medycznych.

Fizjoterapia domowa

Wiele osób, i to nie tylko w wieku starszym potrzebuje usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych w wyniku złamania kości, udaru mózgu lub urazu układu nerwowego, długiego unieruchomienia, przebytej hospitalizacji, dolegliwości psychosomatycznych, wegetatywnych lub różnych innych dolegliwości bólowych. W szczególności seniorzy często potrzebują ćwiczeń fizjoterapeutycznych, aby radzić sobie z rosnącym wraz z wiekiem problemem samodzielnego poruszania się.

Zespół rehabilitantów i fizjoterapeutów Senior Support świadczy rehabilitację w domu osoby starszej. Jest to nie tylko wygodne rozwiązanie dla seniora, ale często wizyty domowe są także jedyną możliwością na skorzystanie z usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych, ze względu na ograniczone możliwości poruszania się i lokomocji.

Wizyty lekarskie

Ważnym elementem konceptu opieki Senior Support są świadczenia lekarskie, które nie mają na celu zastąpienia lekarzy prowadzących podopiecznego, ale umożliwiają regularne kontrolowanie stanu zdrowia osoby starszej.

Wsparcie w życiu społecznym

Duża część uszczerbku na zdrowiu wielu seniorów w Polsce wynika z zaburzeń psychicznych spowodowanych złym samopoczuciem, samotnością, brakiem wsparcia otoczenia i przynależności oraz niskim poczuciem wartości. Dlatego Senior Support skupia się nie tylko na dostarczaniu najlepszych rozwiązań medycznych, ale także stara się wesprzeć seniora w życiu społecznym.

Zachęcamy seniorów do aktywnego stylu życia. Pomagamy kontynuować ich dotychczasowe zainteresowania, towarzyszymy w duchowych obrządkach wspólnie uczestnicząc na mszy świętej lub organizując domowe wizyty księdza. W czasie organizowanych przez nas wspólnych zajęć warsztatowych, nasi seniorzy mają możliwość spotkania się ze swoimi rówieśnikami i nawiązania nowych znajomości.

24h/7dni kontakt i system monitorowania

Szczególnym problemem samotnie mieszkających osób starszych jest strach przed wypadkiem w domu, czy to z powodu przewrócenia się czy zasłabnięcia i niemożność wezwania pomocy.

Senior Support oferuje pomoc także w tym przypadku proponując do wyboru system monitorowania umożliwiający regularna kontrolę podopiecznego. W zależności od potrzeb Seniora oferujemy różne systemy monitorowania, m.in. regularne wykonywanie telefonów do podopiecznego, regularne odwiedziny oraz techniczne systemy monitorowania, które pozwolą na 24 godzinny monitoring osoby starszej.

Pożądane rezultaty

Umożliwić seniorom jak najdłuższe życie w zdrowiu i radości w ich własnym domu

Każdy z nas woli przebywać w swoim domu, w dobrze znanym mu środowisku, być otoczonym przez ludzi i rzeczy, które kocha i do których jest przyzwyczajony – przeprowadzka do ośrodka stacjonarnego odbierze seniorowi źródło radości.

Mieszkanie w swoim domu jest szczególnie ważne dla osób starszych, ponieważ wraz z upływem lat osoby starsze stają się mniej podatne na dostosowanie się do zmian i nowych sytuacji. Nieznane pomieszczenia, nowe reguły funkcjonowania, konieczność dzielenia sali, widok ciężko chorych osób czy ograniczony kontakt z rodziną i przyjaciółmi może wywołać stres oraz frustrację.

Możliwość pozostania w swoim domu oraz otrzymanie profesjonalnej opieki jest naszym zdaniem najlepszą kombinacją dla zdrowia i samopoczucia osoby w podeszłym wieku.

Misją Senior Support oraz docelowymi rezultatami naszej pracy jest umożliwić podopiecznemu jak najdłużej pozostać zdrowym, szczęśliwym i bezpiecznym we własnym domu oferując profesjonalne, indywidualnie dopasowane, kompleksowe i aktywizujące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Wsparcie rodziny w sprawowaniu opieki

Osoby w podeszłym wieku obawiają się, że z powodu niezdolności do samoopieki i samopielęgnacji ich dzieci nie pozwolą im pozostać w domu i wyślą do stacjonarnego ośrodka wsparcia, gdzie będą z dala od rodziny, przyjaciół i dobrze znanego domowego otoczenia.

Rodziny często ze względu na ograniczony czas, nadmiar zawodowych i prywatnych obowiązków lub dużą odległość od domu rodzinnego nie są w stanie zapewnić opieki swoim bliskim. Jeszcze bardziej problematyczne niż brak czasu może okazać się opieka rodziny bez przygotowania i odpowiedniej wiedzy. Dlatego, wiele rodzin z powodu swojej bezradności wysyła najbliższych do placówki stacjonarnej, mimo tego że zdają sobie sprawę, że ich krewni mogą czuć się nieszczęśliwi, co w konsekwencji doprowadzi do szybkiego pogorszenia się stanu ich zdrowia (dla przykładu ostatnie badania w Niemczech pokazało, że 30% wszystkich seniorów w stacjonarnych ośrodkach wsparcia dla osób starszych umiera w ciągu pierwszych trzech miesięcy pobytu). Inni zmuszeni są poświęcić swoją karierę zawodową na poczet pozostania w domu i opiekowania się najbliższymi.

Senior Support chce pomóc rodzinom, którzy znajdą się w potrzebie. Powierzając nam w opiekę swoich bliskich rodzina wie, że ich najbliższy jest w dobrych rękach i otoczony jest najlepszą opieką, której oni sami nie byliby w stanie zapewnić, a także pozostaje w swoim domu. Dzięki przejęciu przez opiekunów Senior Support obowiązków opiekuńczych będziecie Państwo mieli czas na wspólne spędzanie przyjemnych i wolnych od obowiązków chwil ze swoimi bliskimi.

error: