+48 (22) 299 10 99

Aktualności i porady

Projekt 75+. Bezpłatne leki dla seniorów

Data dodania: 06.08.2016
Projekt 75+. Bezpłatne leki dla seniorów

Od 1 września 2016 r. pacjenci, którzy ukończyli 75 lat mają dostęp do bezpłatnych leków.

Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:

wiek – ukończony 75. rok życia, weryfikowany przez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia)

recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”

wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków

Leki są przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. Wystarczy, że lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wpiszą na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę S.

Przepisywany lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków (część D obwieszczenia refundacyjnego).

Projekt jest skierowany do WSZYSTKICH pacjentów, którzy w dniu wystawiania recepty na leki ukończyli 75. rok życia. Wiek pacjentów jest weryfikowany przez numer PESEL (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL będzie to data urodzenia).

Receptę może wypisać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz wystawiający receptę dla siebie i dla rodziny.

Źródło: http://75plus.mz.gov.pl/

Aktualności i porady

11.10
2017

Warszawska olimpiada Seniorów

02.10
2017

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

20.09
2017

Warszawskie Dni Seniora

18.09
2017

Teatr przyjazny seniorom

13.09
2017

Bezpłatne zajęcia sportowe dla seniorów

error: